קורונה

מגפת הקורונה – אירוע היסטורי עם השלכות קצרות וארוכות טווח

מגפת הקורונה גרמה לעצירה כמעט מוחלטת של ענפים רבים במשק ולהאטה משמעותית בענפים שאחרים, כך שעסקים רבים מצאו עצמם ללא הכנסות כלל או עם ירידה משמעותית בהכנסות. שאלות משפטיות רבות נשאלות במקרה זה: האם המצב אליו נקלענו מהווה כח עליון? מה המשמעות אם הוא מהווה כח עליון והאם זה אומר שניתן להשתחרר מהתחייבויות, כולן או חלקן? מה ניתן לעשות עם הוצאות מרכזיות כגון כח אדם ושכירות? מה ביחס להתקשרויות אחרות כמו התחייבויות לרכישת כמויות מסויימות של סחורה?

פתחנו את עמוד הקורונה משתי סיבות עקריות – הראשונה – להעלות ולשתף אתכם בעדכונים שונים הקשורים להתמודדות המשק עם מגפת הקורונה לרבות חקיקה ופסיקה רלוונטיים והשניה לעדכן אתכם מדי פעם בעמדות ובעשיה של משרדנו. קריאה מועילה.

חל”ת בתקופת הריון – שינויים ועדכונים שבוצעו בנושא זה בתחום העסקת נשים

בהתאם לתקנות תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (עבודת נשים), התש"ף-2020, אין צורך בקבל היתר בהוצאה לחל"ת עקב משבר הקורונה, של עובדות בהריון, ובמהלך תקופת 60 הימים שלאחר תום חופשת הלידה וכן של עובדות ועובדים …

קרא עוד