You are currently viewing ליווי מיזם Wonder-Founder

ליווי מיזם Wonder-Founder

יש לנו זכות אמיתית ללוות את מיזם Wonder-Founder ששם זרקור על יזמיות-מייסדות של סטארטאפים בתחום ההי-טק. ביום 21.3.22 השתתפנו באירוע הראשון של המיזם החשוב הזה שנערך בגני התערוכה בתל-אביב בהשתתפות עשרות יזמיות מתחומים שונים.