עדכון בעניין הנחיות רשות המיסים בנוגע להמרת השקעות SAFE למניות