You are currently viewing פאנל בעניין מצוקת אשראי בהנחיית חנית נוב

פאנל בעניין מצוקת אשראי בהנחיית חנית נוב

שותפתנו, עו"ד חנית נוב, הנחתה פאנל מרתק בנושא "מצוקת אשראי וניהול סיכונים בתאגיד" במסגרת כנס חדלות הפרעון השנתי של לשכת עורכי הדין בישראל שהתקיים באילת. בפאנל, שכולו על טהרת הנשים הבכירות בתחום, השתתפוו כב' השופטת סיגל יעקובי מביהמ"ש הכלכלי המחוזי בתל אביב, גב' ורז זיו-און מנהלת סקטור לקוחות מיוחדים בבנק המזרחי טפחות, עו"ד דורית לוי-טילר, עו"ד ניצה פוזנר, עו"ד חגית בלייברג ועו"ד ליהי בלומנפלד.