חל"ת בתקופת הריון – שינויים ועדכונים שבוצעו בנושא זה בתחום העסקת נשים

בהתאם לתקנות תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (עבודת נשים), התש"ף-2020, אין צורך בקבל היתר בהוצאה לחל"ת עקב משבר הקורונה, של עובדות בהריון, ובמהלך תקופת 60 הימים שלאחר תום חופשת הלידה וכן של עובדות ועובדים בטיפולי פוריות, בהתקיים כל התנאים הבאים:

סגור לתגובות על חל"ת בתקופת הריון – שינויים ועדכונים שבוצעו בנושא זה בתחום העסקת נשים

הבהרות וחידושים בקשר לחל"ת

'מתוך תקווה כי מדובר במצב זמני בלבד, מעדיפים מעסיקים רבים שלא לפטר את עובדיהם אלא להוציאם לחופשה ללא תשלום (חל"ת).

סגור לתגובות על הבהרות וחידושים בקשר לחל"ת