ליטיגציה מסחרית ומנהלית

ליטיגציה מסחרית, אזרחית ומינהלית

התמחות מרכזית נוספת של משרדנו הינה ליטיגציה מסחרית ומנהלית; עו”ד נגר-שניר מובילה את מחלקת הליטיגציה במשרדנו והיא מתמחה בניהול תיקי ליטיגציה מורכבים . לעו”ד נגר-שניר ניסיון רב בהופעה בכל הערכאות ובייצוג בבוררויות בסכסוכים מסחריים מגוונים וכן בהליכים בתחום המנהלי, לרבות עתירות מנהליות עם התמחות מיוחדת בדיני מכרזים. בנוסף, לעו”ד נגר-שניר ניסיון רב בתביעות בדיני בנקאות ובייצוג בערכאות משפטיות במסגרת הליכי בחדלות פירעון שונים והיא מייצגת נושים ובעלי תפקידים מטעם בית המשפט גם בתחומים אלה בהם עוסק משרדנו באופן שוטף. עו”ד נגר – שניר מובילה ומנהלת זה למעלה מ- 12 שנים תביעות בכל הערכאות, לרבות בתיקים תקדימיים בהם נקבעו הלכות עקרוניות על ידי בית המשפט העליון. משרדנו מדורג שנה אחר שנה כאחד ממשרדי הבוטיק המובילים בתחום הליטיגציה בדירוג BDI.

בין התיקים בהם טיפל צוות משרדנו לאחרונה בתחום הליטיגציה ניתן למנות: תיקים בתחום תביעות נגזרות וסכסוכים בין בעלי מניות, ובכלל זה ייצוג בעלי מניות הרוב בתביעות לקיפוח המיעוט ותביעה נגזרת, ייצוג בעל מניות הרוב בסכסוך בין בעלי מניות בחברה מובילה בתחום הביטחוני, ייצוג נושא משרה בחברה ציבורית במסגרת תביעה נגזרת; ניהול תובענות אזרחיות-מסחריות מורכבות; ייצוג נושים ובעלי תפקידים מטעם בית המשפט בהליכי חדלות פירעון לרבות במסגרת הליכי ערעור בבית המשפט העליון ובין היתר ייצוג כונסת הנכסים של קפלן שיווק בשר בהליך בו נקבע התקדים הידוע בעניין תניית שימור בעלות בעניין ויטה פרי-הגליל; ייצוג בעתירות מנהליות בענייני מכרזים לרבות בקשות לצווי ביניים בהליכים של משרדים ממשלתיים לרבות משרד התמ”ת, משרד הבינוי והשיכון ומשרד הבטחון; ייצוג חברות ייזום וחברות בנייה ותכנון בסכסוכים הקשורים לעבודות בנייה ולעבודות תשתית רבות היקף; ייצוג במסגרת תובענות ייצוגית בבית המשפט המחוזי ובבית המשפט העליון.